Charakterystyka żurawi samochodowych

Wykonywanie zadań transportowych wymaga nie tylko korzystania z pojazdu, który będzie w stanie dostarczyć ładunek do miejsca przeznaczenia, ale również z urządzeń koniecznych do jego załadunku i rozładunku. O ile w miejscach, z których odbiera się towary, najczęściej istnieje potrzebna infrastruktura, np. można skorzystać z wózków widłowych albo suwnicy, o tyle po dotarciu do odbiorcy nie jest to już tak częste. Prostym i szybkim sposobem na wyładunek będzie więc wykorzystanie dźwigów samochodowych HDS. Przekonajmy się, jak są zbudowane te urządzenia i sprawdźmy, gdzie są stosowane najczęściej.

Czym są żurawie samochodowe HDS?

Żuraw HDS (skrót od hydrauliczny dźwig samochodowy) są najczęściej montowane na pojazdach ciężarowych i dostawczych. Urządzenia tego rodzaju mocuje się przed przednią częścią przestrzeni ładunkowej, tuż za kabiną albo w jej końcu. Żuraw składa się z podstawy, która jest mocowana do ramy pojazdu oraz systemu podpór, które po wysunięciu i oparciu na stabilnym i nośnym podłożu zabezpieczają całość przed niekontrolowanym przechyleniem i wywrotką, oraz kolumny, która z jednej strony łączy się z podstawą, a z drugiej elementem roboczym, a więc ramieniem. Kolumna umożliwia obrót ramienia zwykle w zakresie przynajmniej około 180°. Ramię składa się z co najmniej dwóch elementów połączonych ze sobą wahliwie i obsługiwanych siłownikami hydraulicznymi, a często także z ramienia teleskopowego, które wysuwając się, zwiększa zarówno wysokość podnoszenia, jak i wysięg. W zależności od potrzeb żurawie są wyposażane w różne rodzaje osprzętu – może to być hak, do którego mocuje się zawiesia, a także chwytak czy elektromagnes.

Gdzie korzysta się z żurawi samochodowych HDS?

Żurawie HDS wykorzystuje się w transporcie różnych ładunków. Mogą pomagać w przewozach materiałów budowlanych, części konstrukcji i urządzeń czy wyrobów hutniczych. Są użyteczne w pracach montażowo-instalacyjnych, dostarczając sprzęt na miejsce i pomagając w jego ustawieniu. Często używa się ich również w leśnictwie i przemyśle drzewnym. Żurawie HDS są objęte dozorem UDT, a ich obsługa wymaga posiadania odpowiednich uprawnień.