Dlaczego żurawie HDS podlegają dozorowi technicznemu?

Dodatkowe wyposażenie aut dostawczych i ciężarowych będzie zwiększało ich możliwości transportowe oraz przyczyni się do usprawnienia wykonywanych z ich użyciem zadań. Wśród urządzeń, które instaluje się szczególnie często znajdują się żurawie samochodowe HDS. Zarówno ich montaż, jak i użytkowanie nakładają jednak sporo obowiązków wynikających z przepisów o Dozorze Technicznym. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej.

Czym są HDS-y?

Żurawie samochodowe HDS (Hydrauliczny Dźwig Samochodowy) to urządzenia montowane w celu ułatwienia załadunku i rozładunku pojazdu, w miejscach, gdzie nie ma możliwości skorzystania z rampy i wózków widłowych lub innego sprzętu o podobnych własnościach. Bardzo często są one także wybierane do wszelkiego rodzaju prac instalacyjno-montażowych, gdy przywieziony ładunek trzeba odpowiednio ustawić i podłączyć. Konstrukcja HDS-u jest bardzo prosta – składa się on z kolumny połączonej z ramą pojazdu, na której osadzone jest obrotowe ramię o budowie przegubowo-wahliwej zwykle z częścią rozkładaną teleskopowo i wyposażone w hak lub odpowiedni chwytak. Za ich działanie odpowiada układ hydrauliki siłowej. 

Żuraw HDS a UDT

Żurawie samochodowe HDS to wg przepisów żurawie przenośne, podlegają więc rygorom nakładanym przez UDT. Do rozpoczęcia ich użytkowania konieczne jest uzyskanie decyzji dopuszczającej eksploatację, a w przypadku udźwigu powyżej 3200 kg są objęte pełnym dozorem technicznym, co oznacza coroczne badanie okresowe. Przy Udźwigu do 3200 kg, dozór ma formę ograniczoną, a doraźne badania kontrolne wykonuje się co 2 lata. Do obsługi HDS-u niezbędne są też uprawnienia wydawane przez UDT. Wynika to z niebezpieczeństw wynikających z podnoszenia i przemieszczania ładunków o dużej masie i potrzeby dbania o sprawność urządzeń oraz kompetencje osób zajmujących się ich obsługą i naprawą.