Działanie wind pasażerskich vs bezpieczeństwo

Urządzenia przeznaczone do transportu pionowego są bardzo popularne, a wśród nich występuje wiele konstrukcji o rozmaitych zasadach działania. Korzysta się z nich zarówno przy przemieszczaniu ładunków, czemu służą choćby niezwykle często montowane na autach dostawczych i ciężarowych windy załadunkowe samochodowe, jak i w przypadku ludzi. Klasyczne dźwigi osobowe można dziś znaleźć nie tylko w budynkach wysokościowych np. liczących kilkadziesiąt kondygnacji biurowcach, ale także w czteropiętrowych domach wielorodzinnych. Ze względu na swą specyfikę, muszą one jednak zapewniać szczególnie wysoki poziom bezpieczeństwa. Przekonajmy się, jak działają i sprawdźmy, co chroni użytkowników przed ewentualną awarią.

Jak działają dźwigi osobowe?

Dźwig osobowy to przede wszystkim kabina poruszająca się wewnątrz specjalnego szybu oraz powodujący jej ruch napęd. Powszechnymi urządzeniami są windy, w których stosuje się silnik elektryczny. Jest on połączony z kołem napędowym, które opasane jest liną nośną, przekazując na nią ruch za sprawą tarcia. Do jednego końca liny podłączona jest kabina, a do drugiego przeciwwaga, co powoduje, że różnice w masach obu elementów są mniejsze i ich praca będzie bardziej stabilna. Ważną częścią systemu są też zamontowane na poszczególnych kondygnacjach drzwi przystankowe, otwierające się łącznie z drzwiami zainstalowanymi w kabinie.

W jaki sposób zabezpiecza się dźwigi osobowe?

Za bezpieczeństwo dźwigu osobowego odpowiada wiele systemów. Wśród najważniejszych znajdują się montowane w silnikach luzowniki. Są to urządzenia, które domyślnie blokują ruch wału połączonego z wirnikiem, a są zwalniane tylko wtedy, gdy kabina ma się przemieszczać. W razie przerwy w zasilaniu lub awarii są więc w stanie szybko zatrzymać ruch kabiny. Dodatkowym zabezpieczeniem są chwytacze, a więc komponenty obejmujące szynę umieszczoną w szybie, będącą elementem stabilizującym przemieszczanie się kabiny. W razie zagrożenia zaciskają się one i unieruchamianą kabinę. W windach montowane są też rozmaite czujniki.