Jak przebiega montaż kabin dźwigów osobowych?

Montaż kabin dźwigów osobowych to skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. W Polsce jednym z liderów w tej branży jest firma AMP Serwis z Jasieńca, która zajmuje się sprzedażą i montażem urządzeń dźwigowych oraz serwisowaniem i konserwacją już istniejących instalacji.

Przygotowanie miejsca montażu

Pierwszym etapem montażu kabin dźwigów osobowych jest przygotowanie miejsca, w którym zostanie zamontowany dźwig. Należy upewnić się, że przestrzeń jest odpowiednio przygotowana, a wszelkie niezbędne prace budowlane zostały wykonane. Dużą staranność należy szczególnie zachować w przypadku instalacji wind dla niepełnosprawnych zewnętrznych. W przypadku nowo powstałych budynków konieczne jest wykonanie szybu dźwigowego oraz zapewnienie odpowiednich otworów na drzwi.

Montaż maszynowni i napędu

Kolejnym etapem jest montaż maszynowni oraz napędu dźwigu. Maszynownia to pomieszczenie, w którym znajduje się silnik, przekładnia oraz inne elementy napędowe. W zależności od rodzaju dźwigu, maszynownia może być umieszczona na dachu budynku, na jednym z pięter lub w przypadku dźwigów bezmaszynowniowych – wewnątrz szybu dźwigowego. Montaż napędu obejmuje instalację silnika, przekładni oraz innych elementów, takich jak hamulce czy układ sterowania.

Instalacja szyny i kabiny

Następnie przystępuje się do instalacji szyny oraz kabiny dźwigu. Szyna to stalowy profil, po którym porusza się kabina dźwigu. Montaż szyny wymaga precyzyjnego umieszczenia jej w szybie dźwigowym oraz odpowiedniego zamocowania do konstrukcji budynku. Po zainstalowaniu szyny przystępuje się do montażu kabiny. Kabina jest montowana na specjalnych wózkach jezdnych, które poruszają się po szynach. Podczas montażu należy również zadbać o prawidłowe podłączenie wszystkich elementów elektrycznych oraz instalacji sterowania.

Odbiór techniczny i uruchomienie

Ostatnim etapem montażu kabin dźwigów osobowych jest odbiór techniczny oraz uruchomienie urządzenia. Odbiór techniczny przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego (UDT), który sprawdza, czy montaż został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami oraz czy urządzenie działa prawidłowo. Po pozytywnym odbiorze technicznym dźwig może zostać uruchomiony i oddany do użytku.