Jakie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu?

Dozór techniczny, czyli kontrola urządzeń technicznych, przeprowadzana jest przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Sprawdź, czym dokładnie zajmuje się Urząd i jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Czym zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego?

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową instytucją, pełniącą nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o dozorze technicznym. Jego zadaniem jest również weryfikacja przestrzegania przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa urządzeń technicznych oraz wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi. Urząd wydaje także decyzje w sprawach dozoru technicznego, prowadzi ewidencję urządzeń technicznych oraz analizuje przyczyny, oraz skutki ich uszkodzeń. UDT w końcu opiniuje stopień zagrożenia, stwarzanego przez te urządzenia.

Jaka jest definicja urządzenia technicznego?

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu to urządzenia techniczne, czyli takie, które podczas użytkowania mogą stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia, środowiska oraz mienia. Zagrożenie powstaje podczas wydzielania energii kinetycznej i potencjalnej. Urząd Dozoru Technicznego podejmuje czynności, zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych oraz ich użytkowania. Nadzorowi podlegają urządzenia nie tylko na etapie ich projektowania, lecz również ich wytwarzania, obrotu oraz eksploatacji. Dozór wykonują operatorzy, konserwatorzy oraz inspektorzy UDT.

Jakie urządzenia podlegają kontroli?

Maszyny, podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego to przede wszystkim urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych oraz dźwig towarowy mały, budowlany, osobowy oraz dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny. Co więcej, urzędnicy UDT zapewniają bezpieczne funkcjonowanie suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi stacjonarnych i dźwignic linotorowych. Dozorowi technicznemu podlegają także dźwigniki o ruchu prostoliniowym, stacjonarnym i dźwigniki o ruchu nieprostoliniowym oraz żurawie:

  • samojezdne,
  • wieżowe,
  • szybkomontujące,
  • przenośne.

Do urządzeń technicznych, wymagających nadzoru UDT, zalicza się także podest ruchomy przejezdny, wiszący, załadowczy na pojeździe i masztowy, wyciąg towarowy, wózek jezdniowy podnośnikowy, układnicę magazynową, a także schody i chodniki ruchome.