Poznaj najważniejsze wymagania dla dźwigów samochodowych

Pojazdy dostawcze i ciężarowe mogą być wyposażane w różne urządzenia zwiększające ich możliwości transportowe, a także pozwalające na prowadzenie rozmaitych prac pomocniczych. Sprzętem, który cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony firm przewozowych, są dźwigi samochodowe HDS. Przyjrzyjmy się im bliżej i sprawdźmy, jakie wymogi są związane z ich eksploatacją.

Czym są HDS-y?

Dźwigi samochodowe HDS (Hydrauliczny Dźwig Samochodowy) to urządzenia przeznaczone do załadunku i rozładunku pojazdu, a często także wykonywania prac instalacyjno-montażowych. Są one zbudowane z konstrukcji nośnej łączonej z ramą pojazdu oraz podstawy w postaci słupa pozwalającego na obrót ramienia roboczego, które ma budowę przegubową, składając się z wahliwie poruszających się sekcji, a często również zawiera elementy rozkładane teleskopowo, powiększające wysięg oraz wysokość podnoszenia. HDS-y montuje się między kabiną a przestrzenią ładunkową lub lokuje za nią, co daje odpowiednią swobodę działania.

Co jest istotne w przypadku użytkowania HDS-ów?

Dźwigi samochodowe HDS są zaliczane do żurawi przenośnych. Warunkiem rozpoczęcia ich użytkowania jest uzyskanie z UDT decyzji zezwalającej na ich eksploatację, co obejmuje postępowanie sprawdzające kompletność dokumentacji, kontrolę stanu technicznego, w tym oznakowania oraz badanie odbiorcze. Żurawie przenośne o udźwigu powyżej 3200 kg są objęte pełnym dozorem technicznym, a ich badania okresowe muszą być wykonywane corocznie. Jeżeli udźwig nie przekracza 3200 kg, dozór ma charakter ograniczony, a doraźne badania kontrolne jest przeprowadzane co 2 lata. Warto też pamiętać, że obowiązkowe w przypadku żurawi przenośnych będą przeglądy konserwacyjne UTB realizowane co 60 dni. Do obsługi HDS-u niezbędne są uprawnienia wydawane przez UDT.